Horten har i dag en viktig næring / industri i kommunen, med et stort og sterkt kompetansenivå som ikke har store negative miljøutslipp. Det er dette vi må satse på i fremtiden også. Politikere må tenke langsiktig, altså fra A til Å, før de sier ja til ny industri og boligbygging, og slett ikke hvor som helst i kommunen.

Det er vår alles plikt å tenke på generasjonene som kommer etter oss. Vi som lever i dag, er utrolig heldige, som kan benytte oss av den fantastisk flotte naturen vi har i hele Horten. Men vi må vokte oss vel for å ta denne gaven som en selvfølge. Derfor må vi signalisere og prøve å påvirke de som sitter med beslutningsmakta, hvis de tar beslutninger som ikke er til det beste for befolkningen.

Ta for eksempel Strømtomta på Borre, som noen Høyre-politikere ivrer for at Biltema skal få bygge, og med den begrunnelsen at denne tomta har et for lite areal til å drive jordbruk på! Slike holdninger er helt fantasiløse og ganske skremmende, med tanke på den matvarekrisen vi kan få etter hvert, på hele jordkloden.

Les med om saken her (+):

Skjærer igjennom: – Tilby Biltema den tomta de har spurt om

Kommunestyret: Nei til Biltema på Granly

– Slik det ser ut nå skal det veldig mye til for at vi skal gå inn for å omregulere jordet på Granly

Her er et forslag til dere: Strømtomta, som grenser til Granly barneskole, kan med enkle midler bli til en skolehage, hvor barna kan få praktisk opplæring om hvordan poteter, grønnsaker, frukt og bær bli til, helt fra begynnelsen til ferdige produkter og samtidig få en forståelse for hvor viktig bier og insekter er for alt som gror. Om noen syntes at dette arealet er for stort for et slikt skoletilbud / fag, så kan det enkelt løses med at arealet deles med en kolonihage for de innbyggere som ikke har en egen hage, men er interessert i selvdyrket mat.

Men så var det Gamle Horten gård, da. Alf Henriksen og Terje Randem i Rødt hadde et interessant leserbrev i Gjengangeren 18. mai, angående et forestående kommunestyremøte om framtiden til den helt unike juvelen på Karljohansvern. Nemlig Gamle Horten Gård - som vi egentlig kan si er Hortens vugge.

Les innlegget fra Rødt her

Slik jeg forstår det, så er det faktisk Horten Ap som nå sitter med det største ansvaret for hvilken skjebne Gamle Horten Gård skal få , på dette kommunestyremøtet .Som i verste fall, om gården skal bygges om til selveierleiligheter. Eller forhåpentlig, forbli Horten kommunes største historiske kulturarv og tilrettelegges for både turistnæring og kulturarrangement!