Grisehode til besvær

Det spørs ikke om det halve grisehodet langs Kanalen er rester fra noens overflødige julemat.