Låner ut kokken til Blå Kors

Restaurantbransjen har travle dager, men øyensynlig ikke travle nok.