I langtidsplanen for Forsvaret foreslo regjeringen å legge ned de to korpsene. Men avtalen som ble inngått med samarbeidspartiene Venstre og KrF om forsvarsbudsjettet, sikret 7 millioner kroner ekstra til korpsene.

– Regjeringen kuttet opprinnelig 19,7 millioner kroner til Forsvarets musikk. Å tilbakeføre 7 millioner er ikke nok til å sikre en god og forsvarlig drift, sier MFO-leder Hans Ole Rian til NTB.

LES OGSÅ: Marinemusikken og FLO er reddet

Lite aktivitet

LO-forbundet MFO mener en bevilgning på 20 millioner kroner samlet, altså 13 millioner mer enn de fire borgerlige partiene i utgangspunktet legger opp til, er et absolutt minimum.

– For å være fullt operative er det reelle behovet 70 millioner kroner. En slik bevilgning ville være optimal, sier Rian.

SV har i sitt alternative budsjett foreslått 70 millioner kroner mer til Forsvarets musikk, mens KrF og Senterpartiet begge har satt av 40 millioner.

– 40 millioner er til å leve med, men 7 er utvilsomt altfor lite. Med en slik bevilgning vil det ikke kunne bli engasjert vikarer eller kjøpt inn nye instrumenter. Det vil også gå utover aktiviteten ved at det blir færre oppdrag og konserter, sier Rian.

LES OGSÅ: Talte Hortens sak på tinget

– Sløseri

MFO reagerer også på at musikkinspektoratet, administrasjonen av Forsvarets fem korps, legges ned.

– Det er som om Hæren skulle kvittet seg med hærsjefen, sier Rian.

SVs Bård Vegar Solhjell tok opp spørsmålet om bevilgningene til Forsvarets musikk under stortingsdebatten om langtidsplanen tirsdag.

– Å ha et budsjett hvor du lønner musikerne i to korps uten at de har skikkelig mulighet til at de faktisk kan nå folk med musikken sin, er sløsing av penger, framholdt han.

LES OGSÅ: En vanskelig korpsøvelse

Rian i MFO forventer nå at stortingsflertallet sørger for å legge mer penger på bordet til de to korpsene i budsjettbehandlingen som er like rundt hjørnet.

Foruten Marinemusikken og Luftforsvarets musikkorps, er Forsvarets stabsmusikkorps, Sjøforsvarets musikkorps og Forsvarets Musikkorps i Nord-Norge del av Forsvarets musikk.