Marinemusikken får støtte av Horten kommune

Det var ingen som stemte nei til at Horten kommune imøtekommer Marinemusikkens ønske om ekstra midler.