Maria har bestemt seg – tar gjerne gjenvalg neste høst

Hun ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet høsten 2017. Det har vært så givende at Maria Aasen-Svensrud vil være med videre etter valget om halvannet år.