Mangler finansiering til tunnel: Bompenger kan bli løsningen

Før valget gikk seks politiske partier, med Ap i spissen, inn for å forlenge Hortenstunnelen fram til rundkjøringen ved Linden Park. En utbygging av miljøtunnelen vil omtrent bety en dobling av lengden. Tunnelen er nå 703 meter lang.