Mange vil ha jobben etter Linda. Her har du alle søkerne

Mange vil ha den kommunale arrangementjobben. Du kjenner sikkert igjen en god del navn på søkerlista.