Hun etterlyser et styrket støtteapparat for kommende og nybakte fedre, og understreker viktigheten av fedrenes tilstedeværelse som en inkludert omsorgsperson i barnets liv. Det er nok mange fedre som vil støtte opp om og samtykke i hennes betraktninger.

Les innlegget fra Spinnangr her

Men – hun påpeker også en situasjon som potensielt er grunnlovsstridig i sin kronikk. Hun fremhever i sin kronikk at «Samtidig som tusenvis av fedre blir gjort stas på, er det også tusenvis av norske barn som vokser opp i utrygge hjem med vold og overgrep som en del av hverdagen. Både mor og far er representert i statistikken, men i saker som omfatter grov vold mot de aller minste barna, er det en overvekt av menn som blir siktet og domfelt.»

Dette er oppsiktsvekkende informasjon. Basert på Bufdir sine undersøkelser i 2015 (Vedlagt statistikk Kilde Bufdir) dokumenteres det at mødre og fedre utøver nær like mye grov vold mot barna – mens mødrene er noe overrepresenterte når det kommer til den mildere volden. Fedre er altså samlet sett mindre voldelige mot barna enn mødrene.

I den grad Spinnangr sin informasjon om at fedre siktes og dømmes oftere enn mødrene er korrekt – så eksisterer det en åpenbar kjønnsdiskriminering av norske fedre fra påtalemyndigheten og i norske domstoler. Det vil i så fall være svært alvorlig.

Man må kunne kreve en kjønnsnøytral rettspleie i Norge, og justisminister Monica Mæland (H) bærer hovedansvaret for at loven skal være lik for alle.