Maia og Marianne møter livredde mennesker hver dag: – Det hjelper å prate

Hjemmesykepleien må være ekstra oppmerksomme på alle tjenestemottakerne de besøker, i disse dager.