Jobber med sikkerheten – for å hindre at du skal få et stort tre i hodet

Arboristen til Horten kommune jobber stadig med å sikre eiketrær i parken i Lystlunden. Folks liv og helse er viktigere enn trær.