På Skoppum har vi en flott fotballbane med et supert flomlys.

Jeg har forstått at økonomien i kommune ikke er altfor god, da skjønner ikke jeg hvordan det kan forsvares at flomlyset på bane står på hele natta til lang ut på dagen.

Det har det gjort over lang tid. Det kan vel ikke være for rådyrene som helst er ut etter mørkets frembrudd?

Etter mitt skjønn er det dårlig økonomi å ha lys på når det ikke er nødvendig, og det det vel ikke hele natta banen er i bruk - eller er det slik?

En annen grunn til å slukke når banen ikke er i bruk om natta er jo miljøaspektet.

Betyr det ikke noe?