De fleste har fått med seg avsløringen av dyremishandling i stor skala i norsk svinekjøttindustri. Gris og hund er svært like hva gjelder intelligens og kommunikasjonsevner. Grisene har et rikt språk seg imellom og kan for eksempel, som hunden, lære signaler fra mennesker.

Brennpunkt-reportasjon og rapporter fra Mattilsynet viser at vi trenger systemendring i den industrielle produksjonen av svinekjøtt. Hovedgrunnen til at jeg ble medlem i og stiller som listekandidat for Miljøpartiet De Grønne, er at partiet setter vår alles bolig Moder Jord først i all politikk.

Den grønne bevegelsen bygger på en grunnleggende respekt for alt liv. Naturen er selve fundamentet for menneskenes helse og mulighet til å leve gode liv. Arten vår er utvilsomt knyttet til naturen i klodens store livsvev.

Dette verdisynet medfører at De Grønnes solidaritet omfavner menneskeheten, men også natur og dyr. Derfor har partiet stor vekt på anstendighet og respekt for både kjæledyr og husdyr. De Grønne anerkjenner dyrs egenverdi, noe som betyr at dyrets liv ikke kun måles etter nytteverdien det har for mennesket.

De Grønne vil at et husdyrliv skal være noe mer enn å spise, vokse og produsere. Dyret som holdes i fangenskap skal ha et godt og meningsfullt liv med omgivelser som tillater utfoldelse av den naturlige adferden. I grisens tilfelle innebærer det å få rote i jorda ute, bade i vann og gjørme, løpe i full fart, hvile i en god liggestilling og delta i fellesskap med andre griser men samtidig ha tilgang til privatliv. I dagens industrielle form for svinekjøttproduksjon er det lavpris som står i fokus, ikke de reelle behovene til enkeltdyrene.

Nordmenn er innstilt på billigst mulig ribbe og pølse. De færreste er dyremishandlere, men har kanskje ikke reflektert i særlig grad over hva som ligger bak den lave prisen.

Gjennom reklamen får man inntrykk av at alle norske husdyr lever gode liv. Den reelle prisen for billig svinekjøtt er et trangt innendørs liv i en betongbås. Selv uten vold er dette livet ganske kjipt. Livet til en frilandsgris er noe ganske annet, og det er heldigvis mulig å velge produkter av frilandsgris i flere butikker. En lykkelig pølse koster litt mer.

Jeg tror mange av oss kan prioritere å bruke penger på grisens livskvalitet foran unødvendige klesplagg, interiør og bilvaskeri. De Grønne vil legge til rette for at flere bønder skal kunne drive på en måte hvor dyrevelferd kommer parallelt med god inntekt for bøndene.

Jeg vil tro at en slik arbeidshverdag også øker helsen og trivselen til grisebonden, og tiltrekker seg flere gode yrkesutøvere til bondeyrket. Miljøpartiet De Grønne troner øverst i flere kåringer av de ulike partienes dyrevennlighet, blant annet i Dyrebeskyttelsens undersøkelse før stortingsvalget i 2017.

De Grønnes landsmøte 2019 vedtok et forslag om strengere krav til dyrevelferd i det norske landbruket. Partiet vil være dyrenes stemme i politikken, og gjøre dyrevelferd til en politisk hovedsak.

Solvor Nesbakken, listekandidat for Miljøpartiet De Grønne