Trond Schmidt håper å få rustet opp Løvøyveien – da må alle parter være enige

Veien har i mange år hatt dårlig standard, og stedvis er den også så smal at framkommeligheten er vanskelig. Skrekkscenarioet er hva som kan skje hvis nødetater trenger å komme fram.