Ja, en kan begynne undre på dette når en ser dekningen av saken om planene om å samle all aktivitet for gruppen på Karljohansvern. NMF mener denne avisen sammen med en villledet ordfører foregriper at det er ren plankekjøring for det statlige selskapet å ta seg til rette uten videre. Slik kan vi ikke ha det.

En kan bl.a. lese i Gjengangeren at «utbyggingen er i full gang» uten at så vidt jeg vet saken er ferdig behandlet, flere instanser har varslet innsigelser bl.a. Statsforvalteren og Forsvarsbygg i tillegg til NMF ved undertegnede.

Det er på tide at Gjengangeren manner seg opp og gjør den jobben media er tiltenkt, og selskaper som Kongsberg skal en i allefall ikke la seg presse av.