Sjekk den kunstnariske kapteinens ferd over Brufjorden i kveld

JUL: Fôrbåten hadde litt ekstra tid på veg til Ewos.