På landsmøtet som vi hadde i Asker fikk vi utdelt denne prisen for 2020. Vi er veldig stolte over å få en så flott og gjev pris som henger veldig høyt i NAAF. Det var 15 nominerte og vi var 3 stykker som fikk denne prisen. Så onsdag 28. september hadde vi en fin markering på dette på vårt lunsjtreff. Vi spanderte rundstykker og bløtkake på alle som kom.

I prisnomineringen heter det:

«Vi i NAAF region Østafjells vil gjerne nominere NAAF Horten lokallag til NAAF prisen, for deres arbeid med stands, medlemsverving og likepersonsaktivitet. Lokallaget lå nede uten særlig aktivitet i noen år. Så fikk vi etablert et nytt styre med støttehjelp fra regionstyret. Etter hvert ble de helt selvstendig og er nå en ivrig gjeng som finner på aktiviteter og gyver løs. De har etablert lunsjtreff med likepersoner til stede. De har etablert spesialtrening for personer med kols og astma på et treningssenter. De har etablert likepersontjenester og reiser gjerne hjem til folk ved behov, for en prat. De har etablert kontakt med varaordføreren i kommunen og får med henne på burotplukking. De står på stand og deler ut gratis allergivafler og kaffe. Folk vil gjerne betale , men det får de ikke . «Men dere må gjerne melde dere inn som medlem i Norges astma- og allergiforbund» - og det gjør folk. NAAF Horten lokallag restartet med 47 medlemmer, og pr. August 2022 har de 110 medlemmer. De er rå når de står på stand til å skaffe interesse for vårt forbund og få folk til å melde seg inn. De er villige og ivrige til å stille opp når NAAF har markeringsdager for astma, pollen, eksem, inneklima, tobakksfri dag, parfymefri uke m.m.. De fleste i styret har tatt kurs og blitt godkjent som likepersoner , så det er mange å hente inn når man skal stå på stand. Lokallaget har etablert god kontakt med Frivillighetssentralen i Horten , og er tilgjengelig for samtaler der når noen spør. De deltar på Frivillighetsdagen i Horten hvert år i september, der mange organisasjoner viser seg fram . De har blitt filmet av Frivillighetssentralen i en flott film som skal vises i Horten. Styret i NAAF Horten har god kontakt med regionen, og det er gode, villige og kunnskapsrike ressurser å hente der til felles aktiviteter for lokallagene via regionen. Eksempel på felles aktiviteter er astmaskolen og eksemskolen på sykehuset i Tønsberg, stand på sykehuset, Klatredag i Høyt og Lavt i Lågendalen, Familiesamlingshelg i Langesund og på Kongsberg, Tur til Hadeland Glassverk. Vi heier på NAAF Horten lokallag til å motta NAAF -prisen. Hilsen region østafjells v / Ellen Sørby , Mona Larsen og Anita Kolseth Olsen.»