M/T «Elisabeth Mary» med Hannevigs rederimerke i skorstein.

M/T «Elisabeth Mary» med Hannevigs rederimerke i skorstein. Foto:

Fra monter og magasin

I tiden fremover vil Lokalhistorisk senter presentere noen av de mange klenodier vi har i museet og arkivet. I dagens artikkel fra senterets samlinger ser vi litt på det maritime.
Lokalhistorisk Senters Fotoarkiv
Av
Publisert
DEL
I tiden fremover vil Lokalhistorisk senter presentere noen av de mange klenodier vi har i museet og arkivet. I dagens artikkel fra senterets samlinger ser vi litt på det maritime.

Artikkeltags