Studenter i dag lever under den relative fattigdomsgrensen. Til tross for at de har et fulltidsansvar som student, er basisstøtten fra statens lånekasse sneve 110 000 kroner i året. Dette skal gjerne dekke leie, mat, studieavgifter og pensumbøker, men er det nok?

Det nasjonal Shot-undersøkelsen viser at 86% av studenter jobber ved siden av studie, og er et tydelig signal på at den statlige støtten ikke er nok. Studenter er avhengig av en deltidsjobb i tillegg til studiestøtten, for å kunne håndtere løpende utgifter. I følge Shot-undersøkelsen klarer så vidt halvparten av studentene å holde styr på dette, mens den større halvparten risikerer å måtte ta en avveining mellom å kjøpe transportkort og mat og betale leie. Dette er en belastende usikkerhet som for mange går ut over skoleresultatene.

 

En SSB-rapport fra 2017 viser at studenter som jobber mer enn 10 timer i uken, bruker i snitt mindre tid på studier. for den tiden som kunne gått til å lese går istedenfor i arbeid. Samtidig forventes det at studenter skal studere på heltid, med økonomiske sanksjoner som at stipendet blir til lån, dersom man stryker i et fag.

Ikke nok med at lange arbeidsdager stjeler verdifull studietid, viser Shot-undersøkelsen at økonomisk sårbare studenter har dårligere psykisk helse, mindre sosialt nettverk og større sannsynlighet for å drikke mer. Økonomisk usikkerhet går med andre ord, ut over den generelle velferden til studenter.

 

Man har klart å forbedre studentvelferden, gjennom Venstres gjennomslag med 11 måneders studiestøtte. Unge Venstre vil imidlertid forbedre studentvelferden ytterligere gjennom å knytte studiestøtten opp mot folketrygden, tilsvarende 1,5 G.

En fornuftig studiefinansiering er mulig og er en forutsetning for at alle skal ha lik mulighet til å fullføre utdanning, uten å måtte gå på diett eller lide seg gjennom helsemessige plager