Etter brudd i mekling mellom Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og NHO er nå 80 ansatte i private omsorgsbedrifter, som blant annet omfatter barnevern, rus, psykiatri, og pleie og omsorg, i streik.

Arbeidsgiversiden kom med et tilbud som ligger 40-50.000 kroner under det ansatte i tilsvarende stillinger i det offentlige tjener.

Nok en gang ser vi at det er de ansatte som betaler prisen for at ulike velferdsprofitører skal kunne tjene seg rike på skattebetalernes penger.

Vestfold og Telemark SV mener at lønnen din ikke skal bestemmes av logoen på uniformen din, eller firmanavnet på lønnsslippen du mottar. Lønn skal bestemmes ut fra arbeidet du gjør og den kompetansen du besitter.

Vestfold og Telemark SV gir derfor full støtte til de streikendes krav om lik lønn for likt arbeid.