Gode lekser sørger for læring og mestring allerede fra tidlig alder. Å fjerne leksene er å ta muligheter fra barna.

Norsk skole lykkes ikke i stor nok grad med å utjevne sosiale forskjeller. Det å kunne lese, skrive og regne skikkelig er selve nøkkelen for å lykkes i skolen, fullføre videregående utdanning og få innpass i arbeidslivet eller høyere utdanning. Når det nærmer seg skolestart er det flere som tar til orde for å fjerne leselekser i skolen. Det er grunnleggende feil og urettferdig for de barna som fratas læringsmuligheter.

Det å kunne lese skikkelig er grunnleggende viktig for å få et godt liv. Det er viktig for å lære fag i skolen, det er viktig for å kunne fungere godt i samfunnet og det er viktig for å få innpass i arbeidslivet. I tillegg er det å kunne lese en gave! Det gir alle barn tilgang til bøkenes verden der du kan leve ut fantasier og drømmer, lære om andre kulturer og mennesker, bli en del av fortiden eller framtiden.

I Moss kommune har politikerne bestemt at de skal ha leksefri skole. Samtidig skriver de på sin hjemmeside at «vi som kommune er tydelig på at all form for lesing er viktig for barns utvikling», og de oppfordrer foreldrene til å legge til rette for at elever leser hjemme hele året. De skriver også om hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, og at de vil bidra til at foreldre får informasjon og mulighet til å følge med på barnas utvikling.

I Høyre mener vi at lekser er positivt og at det skal være opp til lærerne og skolene å bestemme om og hvor mye lekser som skal gis. Lekser skal være kjent stoff gjennomgått på skolen og de skal tilpasses elevenes kapasitet og nivå.

Når venstresiden fjerner lekser fratar de lærerne og skolen muligheten til å velge om elevene skal få lekser eller ikke. Elevene mister muligheten til å øve på det de har lært på skolen, og foreldrene kan ikke lenger følge barnas skolearbeid fra dag til dag. Det vil bidra til økte forskjeller.

Brukt på riktig måte er lekser en av skolens viktige verktøy for å bidra til mestring og læringsglede. Det er vårt mål at alle barn skal oppleve å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Skal vi oppnå det målet er satsing på barns leseferdigheter det aller viktigste. Venstresiden ser ikke ut til å forstå det, og vedtaket i Moss kommune er bare et av mange triste eksempler på det.

Får venstresiden makta i enda flere kommuner er det grunn til å forvente mer av det.