Om 11. september 2001

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Berit Ås var Diskusjonsforeningens foredragsholder tirsdag, som referert i Gjengangeren torsdag. Tittelen var "Kan alt dette være løgn? - Om 11. september 2001" og gjaldt hendelsene i USA denne dagen. Hverken Berit Ås eller andre skeptikere til de offisielle forklaringene kan gi ubestridelige og bastante svar her. Det skeptikerne kan, er å peke på de mange, mange indikasjonene på at de offisielle forklaringene er mangelfulle og direkte feilaktige. Et grunnleggende spørsmål er: "Hvorfor kan ikke myndighetene legge fram en troverdig forklaring som det ikke kan reises tvil om ?" Dette er i seg selv en indikasjon på at ikke alt er som det skal være. Om den fulle og hele sannhet noen ganger kommer for dagen, er vel heller tvilsomt. På internett er tilfanget av informasjon, desinformasjon, fakta, tro og antagelser helt enormt. Ås hadde derfor en nærmest umulig oppgave, noe som også preget hennes framstilling. Hun ga uttrykk for at hun i løpet av en time bare kunne ta for seg en bitte liten del av et overveldende stort materiale og oppfordret til videre debatt og avisinnlegg. Jeg vil her komme med et lite supplement og skal prøve å fatte meg i korthet.11. september 2001 er datoen som endret historiens gang. Dette var dagen da USA ble rammet av en tragedie som medførte at ca. 3.000 mennesker mistet livet. Tre skyskrapere falt i grus, og Pentagon ble alvorlig skadet.
Etterhvert oppsto det tvil om hvem som sto bak angepet og hvordan dette kunne skje med et land som antas å ha verdens mest utviklede etterretnings-, overvåkings- og forsvarssystemer. En rekke enker som hadde mistet sine ektefeller, som jobbet i de rammede skyskraperne, ble mistenksomme og krevde en offentlig gransking av en uavhengig komité. De presset på og presset på og fikk etter to år endelig sitt ønske oppfylt. Granskingsrapporten er på mer enn femhundre sider og lagt ut på internett. Den kan leses der av enhver som har en PC. Rapporten har fått knallhard kritikk av bl. a. den amerikanske professoren David Ray Griffin. Han har skrevet en bok om rapporten: "The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions".
Det var ikke bare enkene som ble mistenksomme. Uro og frykt spredde seg, ikke bare i USA, men også i mange andre land. En mengde meningsmålinger vitner om det. I 2004 mente f. eks. 49,3 % av New Yorks innbyggere at noen av deres ledere på forhånd visste om angrepet og bevisst unnlot å hindre det. 66% krevde en ny full gransking av "de stadig ubesvarte spørsmål". I Tyskland var spørsmålet i 2003: "Tror du at den amerikanske regjeringen selv kunne ha iverksatt angrepet ?" 31% under 30 år sa JA, og 19 % av alle spurte tyskere sa også JA. 68% mente at mediene ikke hadde rapportert den fulle sannhet bak (behind) angrepene. I en måling i 2004 var 63% av canadierne helt eller delvis overbevist om flg.: "Enkelte i den amerikanske regjeringen, inkl. Det Hvite Hus, hadde forhåndskunnskap om planene for hendelsene 11. september og unnlot å sette i verk passende tiltak for å stoppe dem". 16 % var helt eller delvis overbevist om flg.: "Enkelte i den amerikanske regjeringen, inkl. Det Hvite Hus, var innvolvert i planleggingen og gjennomføringen av hendelsene den 11. september".Et hovedspørsmål er: Hvorfor kollapset tvilllingtårnene fullstendig ? De var konstruert til å tåle både brann og treff av fly som de største airlinere. Aldri noen gang har brann fått slike stålkonstruksjoner til å rase sammen. Det visste brannfolkene og gikk trøstig inn i bygningene. Det kostet mange av dem livet. Den tredje skyskraperen raste sammen om ettermiddagen. Den var ikke rammet av noe fly og hadde bare en mindre brann. Den offisielle granskingsrapporten omtaler i det hele tatt ikke denne tredje bygningen. Det er lovet at det skal komme en rapport om også denne bygningen, men det er aldri skjedd.
En av de mest framtredende skeptikerne, David Ray Griffin (nevnt ovenfor), har skrevet flere bøker om hendelsene 11. september. Han peker på og gjennomgår 11 tegn på at de tre skyskraperne var gjenstand for kontrollert nedriving v/hjelp av eksplosiver, slik man går fram når slike bygninger skal rives. Disse 11 tegnene ville heller ikke vært der, om ikke det var foretatt en kontrollert nedriving. Det finnes ingen annen troverdig forklaring på hvorfor de tre skyskraperne kollapset enn at de var gjenstand for en kontrollert nedriving. Griffin holdt et foredrag i Kjøbenhavn 14. september 2006. Det kan sees og høres av enhver som har en PC. Filmen er tekstet på dansk. Griffin går her gjennom hovedpunktene i hendelsene 11. september. Denne filmen anbefales på det beste.For at dette innlegget ikke skal bli for langt, skal jeg la være å skrive om mulige motiver for den amerikanske ledelsens eventuelle medvirkning til hendelsene. Jeg skal heller ikke skrive om underlige opptredener og uttalelser fra presidenten og Condoleezza Rice, ei heller om Pentagon eller om hvordan det kunne være at fly ikke ble sendt opp for å avskjære fly som var meldt kapret, eller om at BBC kringkastet at den tredje skyskraperen (WTC7) var kollapset, før dette var skjedd etc.etc. Hermann Nielsen

Artikkeltags