Stadig flere av de sjønære boligene i Horten blir feriehus. Dette fører til at kommunen går glipp av sårt tiltrengte inntekter som skatt og viktig omsetning i det lokale næringslivet, samt at vi risikerer folketomme områder mesteparten av året og ensartete befolkningsmønstre. Områder som er regulert til å være boligområder omgjøres til områder for fritidsbebyggelse – uten at dette er vedtatt noe sted. Dermed er dette faktisk en slags tilsnikelse i strid med kommunale planer og vedtak.
Boligprisene i enkelte områder har økt så mye at folk med vanlige inntekter utelukkes, for eksempel i nedre Åsgårdstrand; der de aller fleste boligprisene ligger på mellom 5 og 20 millioner kroner. Dette medfører en negativ utvikling for kommunen. Derfor vil SV innføre bopliktsoner i Horten.
Aktuelle områder for boplikt: Nedre Åsgårdstrand, bebyggelse øst for Hortensveien samt sjønære områder fra og med Borre til Steinsnes, Strandparken, deler av KarlJohansvern og Indre havn, Apenes og Falkensten.
SV vil innføre boplikt i alle sjønære områder i Horten.
SV vil ha flere fastboende som skatter til kommunen og handler i lokale butikker og hos det lokale næringslivet hele året.
SV vil ha mangfoldige befolkningsmønstre med barnefamilier, middelaldrende og eldre, samt ulike inntektsgrupper, i alle nabolagene og boligfeltene.
SV vil at det skal være liv i alle boligområdene i Horten - også nær sjøen. Vi vil ikke at betydelige boligområder skal ligge mørklagte og tomme mesteparten av året.
Boliger som selges i sjønære områder skal kun selges som helårsboliger med boplikt.
Fritidsboliger i sjønære områder skal ikke omgjøres til helårsboliger med boplikt før de evt. selges eller overdras.
Boplikt skal ikke innføres i etablerte, typiske hyttefelt og hytteområder.

Jan Focas,
1. kandidat og leder, Horten SV