Medlemsmøte på Horten Eldresenter onsdag 24. november 2010.


Det var vel 30 medlemmer som trosset vind og kulde for å høre på Even og Victor Zimmer fortelle om og demonstrasjon av Skype. Leder for Seniornett Horten Eldresenter Bjørn Jakobsen, åpnet møte ved å ønske alle velkommen og introduserte deretter foredragsholderne for kvelden.
Det var rigget opp to PC-er (Mac) med prosjektorer, så det var rimelig greit å følge med på demonstrasjonene. Først ble det avklart en del begrepsforvirringer som iPohn og iPad, iPohn er en telefon som også kan brukes på internet og kan kommunisere på Skype og iPad er et skrivebrett som virker som en datamaskin, men kan ikke kommunisere på Skype.
Even åpnet med å fortelle om teknologien bak Skype og tilblivelsen og Victor viste en kort PP presentasjon av bruken av og anvendelsen av Skype.
Skype er et telefonisystem som kan lastes ned fra nettet gratis og det er gjort på 5 minutter. Victor kjørte en demonstrasjon på dette, steg for steg, og viste hvordan vi kommer i gang med bruken av Skype, inklusive hvordan man lager seg et kontaktnett – telefonliste.
De to PC-ene som ble brukt til demonstrasjonen ble kjørt sammen og noen mobiltelefoner i salen ble oppringt. De nye bærbare PC-ene har kamera innbygget slik at man kan se den man snakker med. På eldre PC-er og stasjonære PC-er kan det påmonteres enkle og billige kamera for samme nytten.
Skype er gratis å bruke mellom datamaskiner. Ringer man fra PC med Skype til en mobil eller fast telefon blir det også rimelig, da betaler man bare lokaltakst der hvor mobilen eller fasttelefonen er registrert.
Ved siden at man kan snakke sammen kan man chatte og ha telefonkonferanser.
De fremmøtte viste stor interesse for emnet og Even og Victor fikk mange spørsmål som ble besvart på en grei måte.
Bjørn Jakobsen takket begge for en flott fremføring av emnet og overrakte begge en liten oppmerksomhet for at de stilte opp for oss.
Møtet ble avsluttet med kaffe og tebrød som vanlig, spesielt Victor fikk mange spørsmål under denne delen av møte også.

Referent Knud Zimmer