Høyres stortingsrepresentant Svein Flåtten fremstår som en ivrig tilhenger av såkalt offentlig privat samarbeid (OPS). I et innlegg i avisen reagerer han på at Fagforbundet og undertegnede stiller seg kritiske til bruk av OPS i Norge, og at vi beskriver OPS som enda et forsøk på å snikprivatisere offentlige tjenester.
Fagforbundet er ikke alene i sin motstand til denne formen for utnyttelse av offentlige midler. Internasjonalt er det Storbritannia som har gått lengst i bruken av OPS, og som nå står overfor flere store skandaler. Både folket og politikere tar nå kraftig avstand fra finansieringsmetoden. OPS-prosjektet om undergrunnen i London har havarert og fullføringen av arbeidet er avhengig av økte priser på tjenestene til innbyggerne. Flåttens partikamerater i London, de konservative, har så dårlige erfaringer med OPS at de nå går til valg på at hvis de vinner, skal de avslutte Storbritannias bruk av denne ordningen.
Fagforbundets mening om at OPS er en form for privatisering, bør heller ikke være noen bombe for Flåtten. Det er bare å lese OPSinformasjonsarket til OPS-portalen Norge. Her defineres fem former for privatisering, deriblant "offentlig privat samarbeid".
Flåttens innlegg fokuserer eksklusivt på vei og utbygging samtidig som han påstår at han er opptatt av "samfunnsmessige fordeler". Så nylig som januar dette året ble både OPS og veiutbygging igjen diskutert i Stortinget der Flåtten møter til daglig. De samfunnsmessige fordelene av OPS var nokså fraværende.
Debatten i Stortinget ble satt i gang etter at Arbeidstilsynet aksjonerte mot den største massetransportøren på E18-anlegget, Grimstad-firmaet Mültitrans AS. Tilsynet fant grove brudd på arbeidstids-, kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det ble avdekket at enkelte sjåfører hadde arbeidet opp mot 20 timer i døgnet over en periode. 25 sjåfører delte en dusj, ofte bare med kaldt vann, og et lite kjøkken.
LOs Agnes Norgaard beskrev arbeidernes bo- og arbeidsforhold som nedslående og farlig. Nestleder Yngvar Venemyr i Transportarbeiderforeningen slaktet administrasjonen til bedriften og kalte det sosial dumping.
Tidligere Høyre-ordfører i Grimstad, Svein Harberg, var mest fornøyd med at veien kom på plass fortere enn om staten selv skulle bygget den. Der har partifellene Harberg og Flåtten nok noe felles. De er lite opptatt av arbeidsvilkårene til vanlige arbeidere.
Bruk av OPS i samferdselssektoren er en privatisering av infrastrukturen i landet. Løsningen er dyrere for det offentlige, og det gir profittjegerne et sugerør inn i statskassen og kommunekassen. Denne formen for privatisering gir ytterligere press på arbeidstakeres ansettelses- og arbeidsforhold og kan føre til sosial dumping. Fagforbundet mener at det er det offentlige som skal ha ansvaret for utbygging og vedlikehold av vei, bane og annen offentlig infrastruktur. Høyre må gjerne mene noe annet.
Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold
Tønsberg, 5. mai 2010