Opphev Israels inhumane blokade av Gaza!

Artikkelen er over 7 år gammel

MIN MENING

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I formannskapet 14. juni foreslo undertegnede at Horten kommune skulle boikotte varer som kommer fra staten Israel – til Israels blokade Av Gaza er opphevet – slik at Gazas befolkning kan få nødvendig hjelp og nødhjelp i form av mat, medisiner, rullestoler, undervisningsmateriell og bygningsmateriell til gjenoppbygging av sykehus, skoler og boliger.
Dette får Torben von Huth til å påstå at "Israel har rett til å kontrollere trafikken inn og ut av Gaza" og at "en boikott er i strid med folkeretten."
Til dette vil undertegnede vise til at
- land som Storbritannia, Frankrike og Norge krever at Israels blokade av Gazastripen må oppheves umiddelbart,
- at Den internasjonale Røde Kors-komiteen mener at blokaden av Gaza må oppheves – fordi den er et brudd på Genèvekonvensjonen, som forbyr kollektiv avstraffelse av sivile,
- at palestinske kirkeledere med KAIROS-dokumentet ber det internasjonale samfunnet ta i bruk boikott og sanksjoner for å få slutt på den israelske okkupasjonen
- og at Norsk Transportarbeiderforbund med støtte fra Fagforbundet nå vil boikotte lossing og lasting av båter registrert i Israel og containere som inneholder varer fra Israel.
Langvarig internasjonalt press og utallige små og store boikottaksjoner bidro til at Sør-Afrika ble tvunget til å avskaffe apartheidregimet. Etter langvarig internasjonalt press er nå Israel villig til å lempe litt på blokaden av Gaza.
Internasjonalt press og internasjonal boikott er derfor nødvendig for å fjerne Israels inhumane blokade av Gaza – slik at Gazas sterkt prøvede befolkning kan få nødvendig hjelp og nødhjelp i form av mat, medisiner, rullestoler, undervisningsmateriell og byggevarer - for å muliggjøre gjenreising av de skoler, sykehus og boliger som Israels krigsmaskin har lagt i grus.
Horten, den 17. Juni
Alf Henriksen

Artikkeltags