Gå til sidens hovedinnhold

Offisiell åpning av sidebygningen på Bruserød

Artikkelen er over 10 år gammel

MIN FORENING

Borre Historielag: "På Nykirke, helt oppunder grensen til Våle, ligger gården Bruserød, antagelig en av de eldste bygninger i Borre. Gården består av en hovedbygning og en sidebygning. En tidligere låve er dessverre revet. ….. Bygningen er kledd med raftepanel, er 19 meter lang og 8 meter bred.
Deler av bygningen er antakelig ført opp på 1700-tallet, men sin nåværende empireform har den sannsynligvis fått i 1820-årene, ved den påbygging den daværende eier Jørgen Hansen Brekke foretok. Siden den gang er det neppe gjort endringer på eksteriøret." Slik begynner Steinar Alsvik sin beretning om gården Bruserød i Borreminne.
"Den siste eier testamenterte gården til Borre sosialstyre, og i 1979 ble innbo og løsøre solgt på auksjon. Mye av dette var gammelt og verdifullt. Gården og den tilliggende jordeveien ble kjøpt av nabogårdene, som ønsket tilleggsjord. Og her kom Borre Historielag inn i bildet. Styret forhandlet med de nye eierne, som var interessert i salg av selve gården, og med fullmakt fra medlemmene kunne styret den 10. februar 1981 undertegne kjøpekontrakt, der laget overtok gårdsanlegget for kr. 125.000."
Historien om gården Bruserød fram til Borre Historielags overtakelse, er en historie som vi bare kjenner fragmenter av. Gården hadde nok sin blomstringstid i slutten av 1800-tallet da den, beliggende ved den gamle "kongeveien", drev både vertshus og skysstasjon.
Historielaget var den første tiden, naturlig nok, opptatt av å bevare og etter beste evne og økonomi, restaurere hovedbygningen. Helt fra starten av spøkte imidlertid tankene om sidebygningen. Den minnet jo om at det hadde vært aktivitet på gården, selv om selve låven var revet. Sidebygningen var også en naturlig del av tunet. Men hva skulle man gjøre med det gamle huset. Salrygget og lite attraktivt fremsto det som lite bevaringsverdig. Jørn Freberg som deltok i prosessen helt fra starten av, ga de ca 25 fremmøtte medlemmene av Historielaget en levende skildring av arbeidet. Også sidebygningen var i utgangspunktet formelt sett, bevaringsverdig. Myndighetene var derfor lite villig til å gi tillatelse til riving av det gamle bygget. Byggets forfatning ble ikke bedre med årene og, som Jørn kunne bekrefte, det var til slutt bare inventaret i huset som holdt taket oppe. For å tømme bygget for det verdifulle materialet, måtte man først heve taket.
Etter mye fram og tilbake med myndighetene i årene 2003 – 2006, fikk saken sin endelige godkjennelse, over 25 år etter overtakelsen. Riksantikvaren godkjente riving mot at en del av bygningsble tatt vare på. Betingelsen var også at bygget skulle settes opp på samme sted med uprofilerte lekter og rød taksten. Tegningen av det nye bygget ble utført av arkitekt Gaupaas. Av sikkerhetsmessige grunner ble sidebygningen trukket noe lengre bort fra hovedbygningen og er derfor litt mindre enn den gamle bygningen.
Slik prosjektet fremstod ville det koste nesten 600 000,- dersom man skulle sette ut arbeidene på vanlig anbud. Dugnad var lite realistisk på bygget. Kostnadsrammen virket derfor for stor for Historielaget, selv med gunstige lånebetingelser. Da la Jørn Freberg fram forslag om å spørre "yrkesskolen" i Tønsberg om de kunne ta jobben. Ferder videregående skole hadde et studieprogram for "Bygg og anlegg". Avdelingsleder Hans Arvid Valmestad fattet interesse for prosjektet fordi det var et helt hus som skulle reises, noe som ville gi elevene en allsidig praksis. Med godt samarbeid med kommunen gikk formalitetene også raskt i orden og arbeidet kunne ta til skoleåret 2007/08. .
Husstyret fungerte som byggekomité med Jørn som leder. Det ble forhandlet om rabatter og skaffet til veie materialer til en lavest mulig pris. Midt oppe i dette arbeidet fikk Jørn høre at Sparebank1 skulle ha en "Gaveutdeling av midler avsatt av bankens overskudd". Med søknadsfrist 10. mars 2007 var det knapp tid til å få satt opp en kalkyle og estimert en totalpris for prosjektet på bakgrunn av det etablerte samarbeidet med Ferder videregående skole. Kalkylen endte med at Historielaget søkte om kr 195 000,-. Vi ventet i spennig.
Grunnarbeidene var allerede i gang da vi fikk gladmeldingen om at vår søknad var innvilget full ut. Sparebank1 støttet prosjektet med hele 195.000,-.
Selve byggearbeidene ble gjennomført under kyndig ledelse av lærer Martin Rygh. Historielaget bidro etter beste evne med noen samlinger med pizza og cola, noe elevene satte pris på. Resultatet er sett med våre øyne, meget tilfredsstillende. Det er utført et håndverksgodt arbeid. Så tilfredsstillende ble resultatet at vi i etterkant har bestemt oss for å bruke det store rommet som foredragsssal med plass til ca 50 personer. Rommet som i utgangspunktet skulle være kontor er nå blitt lager.
Den gamle tegningen viser at det på sidebygningen også var et klokkertårn. Etter planene skulle tårnet gjenreises sammen med resten av bygget. Et klokketårn er imidlertid en noe mer komplisert konstruksjon og ansvarlig lærer mente at Færder ikke hadde nok kvalifiserte elever til den jobben. En lærer på Re videregående skole med spesialkunnskaper om bygging av klokketårn, har imidlertid meldt at de tar jobben. Vi kan derfor forvente at klokketårnet på sidebygningen er på plass allerede neste vår.
Litt dugnad er det likevel blitt med maling og innredning, men med en total byggesum på rundt 330 000,- og en støtte fra Sparebank1 på 195 000,- har dette blitt et meget overkommelig prosjekt for Borre Historielag. Vi er både banken, arkitekten og Færder videregående skole en stor takk skyldig.
Husorkesteret ved Magnor Kristensen, Sven Arne Dehlin og Bjørn Jakobsen ønsket de besøkende velkommen med litt musikk. Møtet ble avsluttet med kaffe, vafler og den tradisjonelle utlodningen inne i hovedhuset.
Bjørn Jakobsen
, sekretær

Kommentarer til denne saken