Gå til sidens hovedinnhold

Historielaget utnevnte æresmedlem

Artikkelen er over 10 år gammel

MIN forening

Borre Historielags årsmøte ble holdt på Bruserød 20. mai , og ble satt kl.1900.
Antall fremmøtte 20 personer. Møtet ble åpnet av styreleder, Eli Kari Høihilder. Til møteleder ble valgt Jon Brække og til å referere møtet, Audun Karlsen .
Jørn Freberg ble utnevnt som æresmedlem i Borre Historielag. Styreleder hyllet Jørn som "et sammenhengende anker" i foreningen fra oppstarten i 1978, da han tok initiativ til stiftelsen av Borre Historielag sammen med Hans-Christian Oset. Opp gjennom årene har det nye æresmedlemmet innehatt så å si alle verv i laget Han var formann, nestformann og sekretær i en årrekke. I "Borreminne" har han nedlagt en stor innsats, likeledes i dugnadsgjengen og i husstyret. Sidebygningen, som snart kan innvies, har Jørn også en god del av æren for. Styreleder overrakte Anders Kaardals litografi "Tordenskjoldseika" og blomster som symbol på æresmedlemsskapet.
3. Årsmeldingen ble gjennomgått av styreleder. Medlemstallet (433) er det grunn til å være godt fornøyd med, likeså oppslutningen om lagets møter og arrangementer. Lagets virksomhet blir verdsatt av mange, noe som tildelingen av Borre Rotary's Bragdpris for 2009 er et uttrykk for.
4. Regnskap, hoveddrift og Bruserød ble gjennomgått av kassereren, Bjørg Solberg. Regnskapet over Borreminne ble gjennomgått av Erik Schou Eriksen.
Tom Greger Aas- Haug redegjorde for turstikomiteens arbeid. Siden starten i 1994 har det vært utgitt 19 forskjellige tur-forslag. Komiteen ønsker å samle forslagene i en bok og har behov for bl.a fotograf . Budsjettet for Borre Historielag ble gjennomgått av kasserer Bjørg Solberg
5. Budsjettet for Borreminne ble gjennomgått av Erik Schou Eriksen.
6. Forslag: Det var ingen innsigelser mot en moderat økning av kontingenten til kr.125 som dermed er vedtatt.
7. Retningslinjer for neste år. Møtehyppighet vil bli som tidligere, ca. 1 møte i måneden. Vi vil – som i fjor – arrangere en busstur for medlemmene, vi vil jobbe for å få flere medlemmer, kort sagt, "holde frem som vi stevner."
8. Valg. Valgkomiteens forslag ble bifalt
Årsmøtet ble hevet kl. 20.30. I stuen var det kaffe, praten gikk livlig, og loddsalget gikk – som vanlig – strykende. Toralf Holt ble symbolske blomster som takk for sin store innsats for hagen og parkanlegget på Bruserød. Eli Kari Høihilder takket for tilliten til valget på vegne av det nye styret, og ønsket velkommen til neste møte blir på Bruserød 10. juni. Da skal sidebygningen offisielt tas i bruk. Alle er velkommen.
Audun Karlsen (referent)
Referatet er forkortet (-red.)

Kommentarer til denne saken