Styret i Falkensten skole BA er glade for endelig å ha fått klarsignal fra Utdanningsdirektoratet for å starte opp privat Montessoriskole i august 2011. Det er hyggelig med all den positive responsen vi har fått fra hele kommunen. Tusen takk!
I Gjengangeren onsdag 1. desember kom det fram en del om planene våre for oppstart av skolen. Blant annet om Montessori-pedagogikkens praktiske tilnærming til opplæring og at summen av foreldrebetaling og full SFO plass blir lavere enn kommunens sats for full SFO plass. Vi vil imidlertid presisere at det ikke var skolens styre som uttalte at skolen blir byens beste og fineste skole uten brakker osv. (Jf. Gjengangerens forside).
Dette utsagnet var nok ment som et humoristisk innslag fra tilhørerne på slutten av møtet. Det er godt med positive forventninger, men vi ønsker ikke å konkurrere med eller rangere oss i forhold til de kommunale skolene. Dessuten vil nok privatskolen som offentlige skoler møte ulike utfordringer. Vi mener at Falkensten Montessoriskole vil utfylle tilbudet i kommunen ved å tilby en alternativ pedagogikk, og vi ønsker en positiv dialog med naboskolene og kommunen.
Vi mottar i disse dager søknader fra både elever og personale som ønsker seg til Falkensten Montessoriskole og vi gleder oss til å gå videre i prosessen.

Tove Seljeseth Krämer
Styremedlem i Falkensten skole BA