Akupunktur – udokumentert behandling

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Akupunktur er på mange måter blitt en stueren forretning. Det er få som stiller spørsmål om hvor godt denne alternative behandlingen egentlig virker. Ti prosent av den voksne befolkning benyttet akupunktur i 2012, og nordmenn brukte dette året 3.8 milliarder kroner på alternative behandlere (NAFKAM 2012). I gjennomsnitt bruker hver klient 2400 kr på alternativ behandling, slik som akupunktur.

Det er gjort veldig mange studier på akupunktur de siste 20–30 år. En gjennomgang av de påstått kontrollerte forsøkene er skuffende lesning. Ved et søk i litteraturen viser det seg med få unntak at akupunktur ikke har noen effekt i forhold til en kontrollgruppe, kanskje med unntak av noen former for smerte- og kvalmebehandling. I de aller fleste studier, som er gjort med akupunktur, er det vanskelig å vise til positive effekter av behandlingen utover placeboeffekten. Placeboeffekten er dog høyst reell, og kalles da også en forventningseffekt. I godt utførte akupunkturstudier bruker man såkalt falsk akupunktur, dvs. at pasienten ikke vet om behandlingen er aktiv (virkelig akupunktur) eller om det er falsk akupunktur.

Nylig er det publisert en norsk studie i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Det er lege og akupunktør Holgeir Skeie ved Institutt for Allmennmedisin, Universitetet i Oslo, som har stått ansvarlig for gjennomføring og publisering. Konklusjonen i studien er at nålestikk på spedbarn med kolikk er en uvirksom behandling, og i den publiserte artikkelen frarådes videre bruk av akupunktur ved kolikk hos spedbarn, utenom i forskningsøyemed. Men leder i Norsk Akupunktør Forening synes ikke at denne studien er viktig nok til at hun vil fraråde sine medlemmer denne uvirksomme og til dels smertefulle behandling på forsvarsløse barn.

Flere studier publisert i British Medical Journal viser ingen eller svært liten effekt av behandling av slitasjegikt i kne og skuldre. Det som er interessant, er at det heller ikke spiller noen rolle hvor nålene settes.

I 2012 og 2013 er det kommet flere interessante samleanalyser med mange tusen pasienter, publisert i blant annet American Journal of Gastoenterology og i Cochrane Database Systematic Review. Den første ser på effekten av akupunktur ved irritabel tarmsyndrom, en tilstand som er ganske vanlig. Den viser, ikke overraskende, at det ikke er noen effekt av akupunktur sammenlignet med kontrollgruppen. I den andre med hele 17 922 pasienter med kroniske smerter, ser man små positive effekter, men uten klinisk betydning, sammenlignet med kontrollgruppen, slik forskerne konkluderer. De konkluderer videre med at det må være andre effekter enn selve behandlingen, som gir effekt i forhold til gruppen de sammenlignes med.

Professor i alternativ og komplementær medisin ved Oxford Universitet i England, Edzard Ernst, sier at etter de siste store studiene, som nå er publisert, er det rimelig å si at akupunktur er uvirksom overfor de tilstander som er testet.
Avslutningsvis får det være opp til den enkelte å benytte alternativ behandling, slik som akupunktur. Akupunktur er vist å være uvirksom ved de tilstander som den testes vitenskapelig for. I dag tilbys slik behandling i stort omfang, uten et teoretisk holdbart fundament og dokumentasjon på at behandlingen er virksom. Det påhviler utøverne av akupunktur å være mer kritisk til egen virksomhet. En kritisk holdning synes ikke å være til stede hos dem som tilbyr slik behandling, verken hos den enkelte akupunktør eller hos Norsk Akupunktør Forening.

Per Ole Bjønnes

Artikkeltags