Mange av familiene som tar imot tilbud om hjelp fra barneverntjenesten er fornøyde med den hjelpen de får

Av
DEL

MeningerBarneverntjenesten er en offentlig instans som skal løse komplekse og sammensatte samfunnsutfordringer. Barneverntjenesten er derfor en sterkt lovregulert tjeneste. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Barneverntjenesten skal videre bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.

Nok ansatte i barnevernet er selve grunnmuren!

Barneverntjenesten skal hjelpe til der hvor foreldre ikke strekker til eller svikter i sin foreldreoppgave. Dette er et svært komplekst samfunnsmandat og barneverntjenesten er i stor grad avhengig av tillit fra befolkningen for å kunne gjennomføre dette samfunnsmandatet. For at barneverntjenesten skal kunne hjelpe barn og deres familier er vi avhengig av at befolkningen sier ifra når de blir bekymret for et barn eller en ungdom. Dersom innbyggerne skal si ifra til barneverntjenesten må de også ha tiltro til at hjelpen barn og familier får hos oss virker.

Det aller meste av tiltakene barneverntjenesten iverksetter er frivillige hjelpetiltak. Det betyr at foreldre kan selv si ja eller nei til å motta hjelp fra barneverntjenesten. Mange av familiene som tar imot tilbud om hjelp fra barneverntjenesten er fornøyde med den hjelpen de får.

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i vår kommune

Barneverntjenesten har også anledning til å gripe inn i familier med tvang. I disse tilfellene skal denne alvorlige inngripen være gjennomsyret av prinsippet om barnets beste, som også gjennomsyrer all jobb barneverntjenesten gjør.

Barneverntjenesten i Horten er en organisasjon som består av svært kompetente medarbeidere. Våre ansatte har påtatt seg denne svært utfordrende jobben fordi de virkelig ønsker å få være med å utgjøre en forskjell i barn og unges liv.

Dessverre kan det være rom å gjøre feil i en barnevernssak, nettopp derfor er denne tjenesten så sterkt lovregulert samtidig som det finnes en rekke gode interne og eksterne kontrollsystemer for barneverntjenesten. Barneverntjenesten i Horten har gode systemer for nettopp dette og er opptatt av å hele tiden videreutvikle oss til det bedre.

Barneverntjenesten er bundet av streng taushetsplikt og kan sjelden kommentere en sak i det offentlige rom. Det betyr at mye av debatten rundt barneverntjenestens arbeid i enkeltsaker får et ensidig fokus. Dette kan være svært uheldig dersom det er med på å svekke befolkningens tillit til det arbeidet barneverntjenesten skal utføre. Dette kan føre til at barn og unge ikke får riktig hjelp til rett tid fordi befolkningen ikke sier ifra til barneverntjenesten når man har en bekymring for et barn.

«Camilla» (28) elsker barna sine så høyt at hun ga dem fra seg: – Jeg måtte tenke på hva som var best for dem

Vår statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at vi trenger flere suksesshistorier i barnevernet. Disse suksesshistoriene finnes, og barneverntjenesten er avhengig av at også disse kommer frem i det offentlige rom.

Hege Klavenes

Barnevernsleder, Horten kommuneArtikkeltags