Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Falkensten Sanitetsforening 02.02.2010

Artikkelen er over 11 år gammel

Leder Anne Bente Nærsnes ønsket 17 damer velkommen til grendehuset Fredhøy en kald og snørik februarkveld.
Hun loset oss gjennom årsmøtesakene. Årsberetningen fortalte om et aktivt år med medlemsmøter hvor det hadde vært hatteshow, førstehjelp, avleggerauksjon, sopp og bøker. Foreningen har arrangert fotokurs og solgt vafler og kaffe på hittegodsauksjon.
Det har vært tur til Midtgard historiesenter og noen av medlemmene har vært med på tur til Den Norske Opera. Det arrangeres formiddagstreff en gang i måneden som ble avsluttet med julemiddag i desember.
Det lages flere hundre fastelavensris for salg.
Hver tirsdag er det Sanitur i nærmiljøet.
Julemessa er en viktig inntektskilde. Regnskapet viste et godt resultat, men pengene er i omløp. Foreningen gir penger både sentralt og lokalt.
Falkensten Sanitetsforening eier grendehuset Fredhøy sammen med Falkensten Vel.
Årsberetning, regnskap og budsjett fra husstyret ble også gjennomgått. Her er sanitetsforeningen med på arrangementer for å skaffe penger til grendehuset som 17. mai og Løvøydagen.
Følgende styre ble valgt:
Anne Bente Nærsnes, leder
Hanne Marit Rygh, kasserer.
Ingrid Jevne Schmidt, sekretær
Nestleder Inger Gundersen og styremedlem Grethe Sørensen var ikke på valg.
Berit Andersen og Berit Gundersen varamenn.
Liv Skaarud Karlsen revisor.
Trine Nærsnes og Anne Jonassen valgkomite.
Vi fikk også et innblikk i møteplan for 2010.
23. februar kommer Hans Christian Oset på besøk. Han sier selv at dette blir det siste foredraget han holder. Da må foreningens medlemmer og alle andre som er interessert i lokalhistorie komme på grendehuset på Falkensten kl. 19.00.

Ingrid Jevne Schmidt
sekretær

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.