Arve Høiberg uttaler gjennom avisa at vi er for seint ute til å endre på togtilbudet til og fra Horten stasjon, etter at dobbeltspor åpner i 2025.

Det er riktig som Høiberg sier at det ble gitt informasjon om det fremtidige togtilbudet på et møte i mai (12.05.22). På møtet uttrykte flere av oss bekymring for dette, og den bekymringen ble videreformidlet i et høringssvar fra fylkeskommunen (01.06.22). Samme dag som møtet var (12.06.22) sendte jeg også en e-post til vår administrasjon med en bekymring, der jeg ba de organisere en orientering for kommunestyret.

Etter at kommunestyret ble orientert i siste møte, og vi fikk en skriftlig bekreftelse fra Jernbanedirektoratet, har jeg igjen tatt opp saken. Jeg har den siste tiden vært i kontakt med flere stortingsrepresentanter om dette, og er glad for at de har uttrykt støtte. Stortinget detaljstyrer ikke rutetilbudet, men de kan være klare på at både innbyggere og næringsdrivende bør få et bedre rutetilbud.

Det er mulig at flere av oss kunne gjort mer med dette før sommeren, med det er heldigvis nesten tre år igjen til ruteendringene skal tre i kraft. Det betyr at det fortsatt er mulig å endre på planene. Nå håper jeg at alle som er opptatt av et godt rutetilbud - både i kommunen og fylkeskommunen – vil jobbe sammen for det. Hvis vi står samlet i kravet har vi større sannsynlighet for å lykkes.