Det er kommunens ansvar å regulere bysentrum slik at dette er mulig.

Jeg foreslår derfor at kommunen omgjør den gamle regulering til boligblokktomt der den gamle Høvargården fortsatt ligger. Kontorbygget i to etasjer er meget solid bygget og vil være fullt brukbart til Posten i mange tiår. Den gamle Høvargården ble solid restaurert av byggmester Arne Brevik og var kontorbase for arkitektene Korneliussen, Elvestad og Ose en årrekke.

Gården har også en parkeringsplass stor nok både til postbilene og kundene. Protestene mot en stor treetasjes boligblokk på denne tomten var mange og velbegrunnede. Det er tid for å angre på det gamle boligblokkvedtak og legge Posten i Nordre Enggate.