At vi vill beholde legevakten i Horten er ikke bare en setning i Horten Arbeiderpartis valgprogram. Det gjelder alle våre innbyggere.

Raskere responstid: Legevakten i Horten spiller en nøkkelrolle i å redusere responstiden for medisinske nødhendelser. Dette betyr at pasienter får raskere hjelp, noe som kan være avgjørende i livstruende situasjoner.

Kortere kjøreavstander: Med en fungerende legevakt i Horten, kan ambulansepersonell raskt bringe pasienter til et nærliggende behandlingssted. Dette reduserer kjøreavstandene og gir raskere tilgang til nødvendig medisinsk hjelp.

Kapasitetsfordel: Legevakten bidrar til å avlaste ambulansetjenesten ved å kunne håndtere mindre alvorlige tilfeller. Dette gir ambulansearbeidere muligheten til å fokusere på mer kritiske tilfeller og forbedrer kapasiteten til hele nødhelsetjenesten.

Trygghet for innbyggerne: En lokal legevakt gir innbyggerne trygghet i vissheten om at de kan få medisinsk hjelp når de trenger det, uten å måtte reise lange avstander. Dette er spesielt viktig for eldre, barn og de som bor i avsidesliggende områder.

Arbeidsforhold for ambulansepersonell: Bevaring av legevakten i Horten bidrar til å forbedre arbeidsforholdene for ambulansepersonell. Kortere kjøreavstander og bedre tilgang til støtte fra legevakten gjør jobben deres mer effektiv og mindre belastende.

Samfunnssikkerhet: En velfungerende legevakt er en viktig del av samfunnssikkerheten. Den gir beskyttelse mot uforutsette medisinske nødsituasjoner og gir innbyggerne tillit til at kommunen tar deres helse på alvor.

Så la oss huske at bevaring av legevakten i Horten ikke bare er en investering i helsetjenesten, men også i vår felles trygghet og velferd. Det er en avgjørende ressurs som vi ikke kan undervurdere, og den fortjener å bli opprettholdt og styrket for vår alles beste.