Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Fylkesmannen konkludere med at legevakten ikke har hatt tilstrekkelig fagkompetanse på jobb våren 2019.