– Nå blir jeg uavhengig lokalpolitiker, for jeg trekker meg ikke fra vervene mine. Det er tre hovedgrunner til at jeg har meldt meg ut av partiet. For det første fraværet av dialog med Børre Jacobsen. Han vil ikke snakke med meg. For det andre at partiets politikk er i ferd med å endres under Børres ledelse. Det går på tvers av mitt engasjement for naturvern. For det tredje, og minst like viktig; Horten og Borre Høyre har vedtatt en endring i reglementet som gir ordfører og gruppeleder all makt. Takhøyden er borte. Jeg er lei av å krangle med Børre. Jeg fungerer ikke i lokalpartiet slik det nå er. Så har jeg tatt konsekvensen av dette og meldt meg ut.

Slik oppsummerer Torild Brække argumentene som førte til det hun beskriver som en svært tung og trist beslutning.
Brække ble medlem i Høyre tidlig på 1990-tallet. I 1995 ble hun for første gang folkevalgt i Horten. Fra 1999 til 2007 satt hun i fylkestinget, før hun returnerte til lokalpolitikken. Nå er Torild Brække både kommunestyremedlem, formannskapsmedlem, hovedutvalgsleder og -medlem.
I tillegg er hun kontroversiell, og noe av en urokråke, som debatterer i lokalavisa såvel som internt i partiet. Hun gir seg ikke uten kamp. Hakkespett, har hun blitt kalt av en partikollega.


Men nå er det nok, mener Torild Brække. Hun understreker at hun ikke skylder på andre. Men legger til at hun føler seg frosset ut.
– Jeg tror Børre Jacobsen er glad for å bli kvitt meg.


Ifølge Brække er det jernbanesaken som har skapt en isfront mellom henne og partilederen, Hortens ordfører.


– Jeg synes Børre har endret seg veldig siden valget. Og jeg merket det allerede i september i fjor. I februar kontaktet jeg han. Da hadde jeg trukket meg fra gruppestyret, for jeg var lei av krangling internt i partigruppa. Jeg ba om en samtale for å rydde opp og skape dialog. Han svarte nei, og henviste til at vi er uenige om jernbanetrase gjennom Horten kommune. Jeg forstår det ikke; jeg har jo hele tida sagt at jeg stemmer for Skoppum vest-alternativet, og ikke Bakkenteigen som Høyre vil. Dette har jeg vært helt åpen om! Hvorfor sa Børre at dette var helt greit, for så å snu helt om? Jeg tror dette med jernbanen er et vikarierende motiv.


Torild Brække forteller at hun prøvde å få til en samtale med ordføreren igjen like før sommeren. Da fikk hun ikke noe klart svar. Til slutt kontaktet hun Vestfold Høyre for å få i stand et møte med sin egen lokale partileder.


– Det har vært turbulent, og Børre har uttrykt at han ikke har tillit til meg. Gruppemøtene har jeg ikke vært på i det siste.

Unntaket var et møte for litt siden der Høyre vedtok at det var greit å endre kommunestyregruppas reglement etter påbegynt valgperiode. Torild Brække alene stemte i mot, forteller hun selv.


Ny ordlyd i reglementets §5 er at gruppeleder og ordfører i møte med sine samarbeidspartier «...har fullmakt til å inngå kompromisser som binder gruppen».
– Slik har det aldri før vært i Høyre. Vi er frie, tenkende gruppemedlemmer. Høyres gruppe i kommunestyret har enormt mye kunnskap, masse kompetanse. At ordfører og gruppeleder skal ha all makt på denne måten blir det vanskelig for meg å leve med.


Hun har ikke klart å finne sin plass i gruppa, påpeker hun. Torild Brække sier hun erkjenner at dette er hennes problem, ikke resten av Høyres. Det er hun som må ta konsekvensen.
– Og det har jeg altså nå gjort.

Mandag er det hovedutvalgsmøter og Brække inntar lederplass i sitt helseutvalg som uavhengig representant.
– Jeg skal stå løpet ut til 2015, av respekt for de som valgte meg inn i kommunepolitikken. Engasjementet har jeg fremdeles. Og jeg har ikke endret syn - det er det Horten og Borre Høyre som har gjort under Børre Jacobsens ledelse. Jeg ser en klar dreining, en vilje til å drive utbygging i vår natur som for meg blir uakseptabel. Jeg skjønte at jeg ville komme til å være på kant med resten av partigruppa i flere saker framover. Da hadde jeg ikke lenger noe annet valg enn å melde meg ut. Så håper jeg partiet nå får ro.

Ordføreren kjenner
seg ikke igjen

Børre Jacobsen liker ikke personfokuset i Torild Brækkes beskrivelse, forteller han.
– Du skal få en kort kommentar fra meg.
Det sier Høyres leder og Hortens ordfører, Børre Jacobsen, om Torild Brækkes uttalelser til lokalavisa.

– Kommentaren er; jeg kjenner meg ikke igjen i deler av den beskrivelsen som Torild Brække har gitt og jeg liker ikke personfokuset i den. Jeg har aldri, på noen måte, uttrykt ønske om å bli kvitt Brække. Resten av Gjengangerens intervju med henne tar jeg til etterretning, men avstår fra å kommentere det.


– Er du sint på Torild Brække, Jacobsen?


– Nei, men jeg ønsket ikke dette personfokuset.
– Brække sier du ikke vil snakke med henne?
– Jeg har vært på alle gruppemøter og har dialog med alle i gruppa, inkludert Torild Brække.


Noen timer tidligere, fredag morgen, var det Gjengangeren som brakte Jacobsen nyheten om at Torild Brække forlot Høyre. Da hadde ordføreren dette å si:


– Jeg er overrasket. Dette er veldig synd.
– Brække peker på en endring i Høyres reglement som hun hevder gjør deg og gruppeleder Finn Øyvind Langfjell eneveldige i kommunestyregruppa. Kommentar?


– Det har jeg ingen kommentar til. Men endringen er svært liten. Dette er et tolkningsspørsmål. Endringen er bare en presisering.
– En presisering av hva da?
– Det må gruppeleder Finn Øyvind Langfjell kommentere.


– Høyre og samarbeidspartiene kan fremme sak om omvalg for å erstatte Brække i noen av vervene hun har. Skal dere gjøre det?


– Nå er du den første som forteller meg om Brækkes utmelding. Vi skal vurdere samarbeid med henne som uavhengig representant. Vi er innstilt på samarbeid.


Gruppeleder Finn Øyvind Langfjell er i likhet med Jacobsen overrasket over at Torild Brække forlater partiet. Men han stiller seg uforstående til at endringen i internt reglement gir han og ordføreren all makt:


– Nei, nei og nei! Dette er kun en presisering og tydeliggjøring. Børre og jeg tar med oss partiets mening til møter med gruppelederne fra Venstre, Frp og KrF. Men det er Høyres gruppe som fortsatt bestemmer. Vi gjør endringen for å sikre at vi er styringsdyktige. Vi gjør det av respekt for innbyggerne som valgte oss. Og av respekt for Høyres medlemmer og de andre borgerlige partiene.