Tid, tålmodighet og penger. Nå mangler det en million kroner for å fullt finansiere det tidligere krigsskipets permanente plassering som museum på Karljohansvern. Stiftelsen satte sin lit til at havnestyret skulle ordne summen, etter en runde med sentrale myndigheter. Men flertallet stemte imot. Det er ikke første gang Narvik møter skjær i sjøen, og stiftelsens frustrasjon er forståelig. Så får vi tro at eposten partiet Høyre fikk fra stiftelsen er et engangs utslag av affekt, og at arbeidet fortsetter med stø kurs.

For Narvik er kommet for å bli. Etter år med forberedelser, dugnad og med langsiktig sponsorstøtte, ligger hun trygt i forlengelsen av museumsparken på Karljohansvern. Hun er, sammen med ubåten «Utstein» og kongesjaluppen «Stjernen», Hortens tredje marine bevis på at forsvarshistorien er forankret og levende i Horten. 5.000 gjester etter åpningen tidligere i år vitner om at publikum setter stor pris på innsatsen. Og prisen er stor. 13 millioner, dugnad verdt ytterligere millioner – #8211;og store sponsorbidrag fra industrigigantene Jotun og Kongsberg Gruppen. Det er med andre ord forholdsvis lite, det kommunale bidraget man håpet på fra havnekassa.

 

Havna har god råd og godt handlingsrom. Kommunal ferjekai med rundt 33.000 avganger gir store avgiftsinntekter. Men det er ingen pengebinge. Havne- og farvannsloven paragraf 48 regulerer hva pengene kan brukes til, og det er ikke gitt at KNM Narvik vil være godkjent som utgiftspost. Havnas penger skal brukes til havnevirksomhet, drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, står det. Narviks håp ligger i formuleringen om at det er tillatt å søke om å bruke pengene til andre formål. Det var en slik søknad havnestyrets flertall sa nei til å sende. Politikerne er ikke overbevist om at den langsiktige finansieringen av driften av skipet er sikret, for å bruke partiet Høyres formulering.

Vi merker oss at Horten er mer forsiktige med havnekassa enn Tønsberg. Politikerne under Slottsfjellet har latt sin begeistring over å overta Færderseilasen gi utslag i en bevilgning av havnepenger på 800.000 kroner. I oppklaringsrunden med Kystverket heter det at tilskuddet ikke nødvendigvis er feil pengebruk. Ved Redningsselskapets nye anlegg på Langgrunn er 12 av Hortens havnemillioner investert, dels begrunnet med at RS-Tunet er en attraksjon som gir økt omdømme for Horten. Havne- og farvannsloven er ikke noe uoverkommelig hinder. Tønsberg argumenterer med at deres Færdertilskudd gir flere båtgjester og høyere inntekter. Det virker sannsynlig at Horten etter søknad fint kunne gitt en havnemillion til «Narvik».

Når det ikke skjer, må ildsjelene bak museumsskipet tilbake til oppskriften de vet virker: Hardt arbeid. Helgens julemarked drar tusenvis av gjester innen rekkevidde. Det gir godt grunnlag for milde gaver og videre sponsorjakt.

Vi er mange som vil si på forhånd takk. Forsvarshistorien er forankret og levende i Horten