Nå er det bestemt når sprengningen skal utføres

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding fredag formiddag at deler av fjellskjæringen nord og sør for rasstedet ved E18 på Bommestad skal fjernes, og at arbeidene starter neste uke.