Førsteinntrykket av de store stammene som ligger nær veien langs kanalen er ikke et spesielt vakkert syn, men et gledelig syn møtte meg forleden dag. En fin flokk med små, gule fugler (grønnsisik?) hoppende rundt på stammene der de tydelig fant næring.

Tenker at gamle horisontale stammer også er viktige og nyttige. Så får vi heller løfte blikket mot de høye flotte trærne - og vente på de nye som kommer.