Skal tømme Langgrunn – flyttet stålet nærmere E18

Havnevesenet vil i løpet av sommeren starte jobben på tomta for nytt stållager. Skoppum er neste stopp.