Slik skal de hindre at Borrevannet renner over

SANDE BRUK: Kari Wøyen på Sande bruk, og fire andre grunneiere,  er innvilget et tilskudd på 250.000 kroner til miljøtiltak ved Borrevannet.

SANDE BRUK: Kari Wøyen på Sande bruk, og fire andre grunneiere, er innvilget et tilskudd på 250.000 kroner til miljøtiltak ved Borrevannet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Vassbånn senkingslag ved Kari Wøien er innvilget et tilskudd på 250.000 for å hindre oversvømte jorder i sørenden av Borrevannet.

DEL

Landbruksansvarlig i kommunen, Rolf Magne Vindenes, opplyser at Borrevannet er et naturreservat, og at det derfor er utarbeidet en egen forskrift og forvaltningsplan for vannet. Senkingslaget består av fem grunneiere, men bare Kari Wøyen på Sande bruk driver jordene sine selv. De andre fire leier bort jord.

LES OGSÅ: Jernbaneutbyggingen truer fugle- og fiskebestander 

Sikrer jordbruksareal

En voll, drenering og pumpeanlegg ble anlagt rundt Borrevannet i 1975 av fire grunneiere. Det ga tilbake 250 mål jordbruksareal. Etter 40 år er vollen mer eller mindre ødelagt. Noen steder har dyr gravd hull gjennom vollen, og andre steder har den rett og slett forsvunnet. Prosjektet er støttet av Borrevannet Grunneierforening.

Et forprosjekt skal klargjøre hva som er nødvendig for å få vollen i funksjon igjen. Hensikten er å hindre at vann fra Borrevannet oversvømmer jordene ved høyt vannspeil og mye nedbør. Målsettingen er å ha tiltaket på plass innen utgangen av første kvartal i år.

LES OGSÅ: Se hva som kommer ved Hortensmarka 

Et godt miljøtiltak

I tillegg til store fordeler for landbruket, vil prosjektet være med på å legge et grunnlag for å redusere erosjon og avrenning av næringsstoffer til Borrevannet. Ifølge kommunens strategi, er dette tiltak som har høy prioritet. Derfor er tilskuddet på 250.000 kroner til planlegging godkjent. Landbruks- og matdepartementet gir tilskudd til miljøtiltak i jordbruket.

Artikkeltags