Som innfødt Hortens-borger / patriot, har den saken om navnendring på deler av Gundersens gate og Øvre Bjerggate faktisk engasjert meg slik at dette måtte ut. Som sikkert de fleste byer er det eldre bebyggelse, som fikk sine gatenavn etter mennesker eller hendelser ol. som har satt sitt «preg» på stedet. Dette er således en del av stedets historie. I vår by er dette intet unntak. At nyanlagte gater får navn etter personer vi husker fra vår nære fortid, er jo lokalhistorisk helt ok, men å begynne å slette gamle gatenavn for så å blande inn nyere navn, er ikke greit, for meg.

Jeg leser i Gjengangeren at det er kommet inn en mengde forslag. Her er det mye rart. Et forslag er at Wesenlund bør få et minne til. I Gjengangerens «Hva skal veien hete» hevdes det at «Wesenlunds barndomshjem ligge i det aktuelle området». Han bodde ikke i Gundersensgat / Øvre Bjerggate gate. Han bodde i Storgata 38, det har han selv fortalt, og han og bestefar gikk tur på brygga og så på «båtane». Det har han fortalt, så jeg har hørt det.

Det kan nevnes at i dette aktuelle området ligger Gundersensgate 4, der bodde Vidar Lønn Arnesen, men det er en helt annen sak. og om dette er sammenblandet er det historieløst.

Om vi skal hedre krigshelter, så har vi flere av dem med bredere tilknytning til byen enn for eks «Osvald». Hva med Hjalmar Berge, som alene greide å sabotere torpedolagert på Østøya slik at 184 torpedoer med over 60 000 kg sprengstoff gikk i lufta. Etter det var det bare fem torpedoer igjen i Sør-øst Norge. Denne bragden ble av sjefen for SOE, sir Colin McVean Gubbins, satt militært viktigere enn Tungtvannsaksjonen på Vemork.

Forslag: La denne gatenavn-saken ligge. Jeg støtter Jan Ingar fult ut.