I 2017 fikk jeg publisert kronikken «Historien om Veslemøy og Tellef». Jeg skrev da «La meg fortelle deg eventyret om jenten Veslemøy og gutten Tellef. De bodde i Vestfold og Telemark.

De bodde i nabobygden til hverandre, hadde møttes noen ganger og kjente hverandre ved navn. Mer interesserte i hverandre var de ikke. De kjente ingen attraksjonskraft mellom seg, og de snakket i tillegg hvert sitt språk. Veslemøy snakket bokmål, og Tellef snakket delvis nynorsk.

En dag kom vigselsforretter Tore-Jan til de to bygdene med en storslått nyhet. Det var bestemt at Veslemøy og Tellef skulle inngå ekteskap, mot sin vilje. De to ble forskrekket og forvirret. Dette var ikke noe de ønsket, ei heller innbyggerne i de to bygdene ønsket giftemålet velkomment.»

Historiefortellingen fra 2017 hadde denne alternative slutten: «Ekteskapsinngåelsen ble avlyst og Veslemøy og Telle fortsatte å leve lykkelige hver for seg, som de gode naboene de var.»

Nå ble resultatet et annet, og Vestfold og Telemark ble ett fylke fra 1.1.2020. Deretter har det runnet mye vann gjennom bakker og berg, og gjennom stier og daler. 15.2.2022 ble et vendepunkt for Veslemøy og Tellef. Da vedtok fylkestinget å søke om skilsmisse, for å (gjen-)opprette to nye fylker – Vestfold fylke og Telemark fylke.

Avgjørelsen er tatt. Det må vi forholde oss til. Uansett om du er tilhenger av Vestfold og Telemark fylke, to separate fylker eller å legge ned fylkeskommunen, er det én ting vi nå må gjøre. Nå har vi et felles ansvar å stå sammen for å bygge et Vestfold for fremtiden.

Nå ønsker jeg ikke at vi skal tilbake til «gamle Vestfold», men til «nye Vestfold». Jeg ønsker ikke at ting skal gjøres som det alltid har vært gjort. Jeg ønsker at vi skal bygge fremtidens Vestfold. Et Vestfold som er konkurransedyktig i Norge. Et fylke dit folk ønsker å flytte, å besøke og å arbeide. Et fylke som er fremoverlent og tørr å si ja. Et fylke som ikke løser fremtidens utfordringer med gårsdagens løsninger. Rett og slett et moderne og attraktivt fylke.

Jeg mener vi har alle muligheter å få det til. Men det krever at vi trekker i samme retning. Vi blir et fylke med kun seks kommuner. Selvfølgelig vil, og skal, det være konkurranse mellom kommunene om å tilby attraktive jobber og boliger. Men vi har et stort potensial. Med kun seks kommuner gir det oss en mulighet å trekke sammen som en region inn mot sentrale myndigheter, til det beste for Vestfold.

Jeg er motivert, og sammen kan vi få til mye positivt for å bygge fremtidens Vestfold.