De har Kyststien tvers over tomta – nå truer de med advokater og politianmeldelser hvis ikke kommunen vil samarbeide

Både kommunen, privatpersoner og en idrettsforening fra Tønsberg tar seg til rette på Kyststien der den passerer Birkely, hevder en nabo. Det vil de ha en stopp på.