– Kyststien er positiv for allmennhetens friluftsliv og lek i strandsonen

Av

Kyststien truer verken artsmangfoldet eller unike biotoper i strandsonen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Arealbruken og utfylling i sjø har allerede påført naturen betydelig skade. En oppstykket kystlinje med de små gjenværende flekkene taler for seg. Hvordan restaureringen, om mulig, skal foregå har større interesser. Kan det være at hytter, hus og næring må vike? Kommunen har et vedtak fra 2017 på å utrede muligheten for ekspropriering av grunn for fremføring av kyststien. Det bør de uansett følge opp – det gir preferanser for videre tiltak.

Kyststien er bærekraft, den er positiv for allmennhetens friluftsliv i strandsonen, den gir opplevelser for store og små og det er folkehelse og ettertanke i hvert skritt. Allmennheten skal derfor ikke være utestengt her, men fritt kunne bevege seg på naturgrunn – også utenom stiene. Kyststien vil kunne bidra til å oppdage ulike private initiativ langs kysten vår. Slik vil den ha en forebyggende og vernende funksjon.

Høyre er, sammen med KrF og FrP imot ekspropriasjon av privat eiendom. Er det prinsipielt eller passende akkurat i denne saken? Fremføringen og ferdigstillingen av Kyststien er stoppet av noen få grunneiere. Grunneierne har forskjellige motargumenter, men i bunnen ligger frykten for at privatlivets fred skal forstyrres. Vi som bor i by må tåle at mennesker beveger seg tett inn på husa våre. De kan til og med se inn i våre hager og titte inn gjennom vinduene om kvelden! Er det annerledes når du får bo ved stranden?

Administrasjonen skal lage en temaplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfoldet i Horten kommune. Det vil være nyttig å øke kunnskapen om og få prioritert de faktorer som reduserer biomangfoldet. Det muliggjør tiltak, gir også status for strandsonen og kan avklare om konflikter kyststien bidra til er av betydning. Kommunen har i alt 17 større og mindre områder som til nå er vernet. Fraksjonert utbygging/nedbygging, landbruket og næringsaktivitet vil være de faktorene som er den største trusselen mot biomangfoldet.

Horten har en strategi for Hagebyen, men ikke for strandsonen. Kommunens fastlandsdel har ingen vernede strandområder. Strendene ligger i randen av byen. Her har bebyggelsen i stor grad forsynt seg helt ned til strandkanten, og tomtene er opparbeidet til innmark eller næring. Kommunen tok også rått for seg av strandsonen da de i sin tid etablerte de store kommunale fyllingene langs strendene og i gruntvannsonene på Indre havn og Linden.

Det er store irreversible tap av naturlig strand og grunne sjøbiotoper. Det var et fenomen som startet på 1960-tallet som en følge av økt personlig rikdom, kunnskapsmangler, manglende kommunal styring og tilsyn. Sannheten finnes i de historiske flyfotoene. På 60-tallet var kystlinjen mørk nattestid. Ved selvsyn etter mørkets frembrudd i dag, er det enkelt å se, at vi ikke farer godt med naturen vår. Kommunen har derfor et fattigere artsmangfold og begrensende arealer med unike biotoper.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.