Internasjonal solidaritet trengs mer enn noen gang - gi vern til kvinner på flukt.

Russlands krig mot Ukraina fører til store humanitære lidelser. Ukrainske kvinner og barn må flykte over grensen til nabolandene. Å være på flukt, miste tryggheten og livsgrunnlaget sitt, kan de fleste bare forestille seg hvor vanskelig og forferdelig er. Familier splittes. Menn blir sendt ut i krigshandlinger mens kvinner og barn blir tvunget til på flukt - ingen vet når eller om de vil ses igjen.

Det å være på flukt er ekstra hardt og farlig dersom du er kvinne. Vold og overgrep mot kvinner og jenter øker under krig og konflikt. Kvinnene som risikerer livet over Middelhavet. Kvinner og barn strandet i skammens teltleirer i Hellas.

Vi kjemper for jenter og kvinners frihet fra menns vold, overgrep og seksuell trakassering – lokalt, nasjonalt og globalt. Internasjonal kvinnesolidaritet trengs mer enn noen gang. Kvinnedagen er en kampdag der vi står sammen for kvinner i alle deler av verden. SV vil at Norge og Europa tar sitt ansvar for kvinner på flukt.

Gratulerer med kvinnedagen!