(Tønsbergs Blad)

En 30 år gammel kvinne er i Vestfold tingrett dømt til ubetinget fengsel etter å ha løyet i meldekortet til NAV.

Kvinnen hadde i en periode på 13 måneder oppgitt 597 arbeidstimer for lite i sine elektroniske meldekort. Hun har dermed i perioden fått 84.721 kroner i arbeidsavklaringspenger som hun ikke hadde rett på.

LES OGSÅ: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Innrømmet alt

Kvinnen innrømte alt da saken gikk i Vestfold tingrett mandag. Saken ble derfor avgjort med tilståelsesdom, en forenklet prosess i retten der det ikke tas ut tiltale, og den siktede normalt får en strafferabatt.

Retten peker i dommen mot kvinnen på sterke allmennpreventive hensyn i trygdebedragerisaker.

Trygdebedrageri av beløp under folketrygdens grunnbeløp, som i dette tilfellet, kan ifølge rettspraksis fra Høyesterett straffes med samfunnsstraff.

«Men dette unntaket fra ubetinget fengsel forutsetter at det dreier seg om en førstegangsovertreder av et slikt bedrageri, noe som ikke er tilfellet her», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Carina ble svindlet for 700.000 av «drømmemannen»: – Farlig naivt å tro at man ikke kan bli lurt

Gjort det før

Kvinnen er nemlig også tidligere dømt for trygdebedrageri. Den gang bedro hun ifølge dommen Nav for like under 80.000 kroner. Hun ble for dette dømt til samfunnsstraff i 2014.

«Etter rettens syn er det som følge av domfellelsen for et tilsvarende forhold så nært i tid, ikke grunnlag for å idømme samfunnsstraff», heter det i dommen.

Kvinnen ble dermed dømt til 24 dager i fengsel. Hun vedtok dommen på stedet.