Nå, etter valget, skal mange nye og «gamle» lokalpolitikere tatt plass i kommunens styrende organer. Det skal leses dokumenter, fattes vedtak og tas beslutninger i saker man brenner for, saker man aldri har tenkt over før og saker som man rett og slett ikke har noen sterke meninger om.

Jeg er nå en av de «gamle». Jeg har vært politisk aktiv i Horten i 8 år og jeg har sagt ja til en ny 4-års periode.

Som fjerdekandidat for Horten Arbeiderparti er jeg relativt sikker på å få være med videre, uansett hvem som blir ordfører.

Dette leserinnlegget er ment som et velmenende råd og et ønske fra en deltids-lokalpolitiker for de neste fire årene (og årene framover).

Det er mange som mener noe i de lokale, politiske sakene. Det kommer spesielt til uttrykk på sosiale medier og i Gjengangerens kommentarfelt. Det er både bra og utfordrende. Jeg vil gjerne dele med dere hvorfor jeg sa ja til, igjen, å ta på meg rollen som lokalpolitikerog hvorfor jeg mener det er viktig å verdsette de (oss) som gjør denne jobben.

Å være lokalpolitiker er ingen dans på roser med hummer og kaviar. Det tar tid, det krever ståpåvilje, og du må tåle en trøkk eller to. Vi jobber dag ut og dag inn for å gjøre vårt nærmiljø til et bedre sted for alle. Jeg, som de fleste andre lokalpolitikere, kaster meg inn i dette fordi jeg mener at jeg har noe å bidra med for lokalsamfunnet vårt. Ikke fordi jeg er ute etter ros eller anerkjennelse.

Husk at vi, lokalpolitikere, ikke er politikere av yrke. Det er det kun ordføreren som er. Vi har også vanlige jobber som vi må balansere med vårt politiske arbeid. Mesteparten av politikken skjer på kveldstid, ofte på bekostning av fritid, tid med familien, og andre sosiale begivenheter. Det er en tøff balansegang, men vi gjør det fordi vi er opptatt av å forme en god framtid for alle her i kommunen.

Jeg synes det er helt topp at så mange vil si sin mening og engasjerer seg i lokale saker. Men husk, det er alltid flere sider av en sak, og ikke alt er svart-hvitt. Som lokalpolitikere er det jobben vår å lytte til alle stemmene der ute, ikke bare de høylytte.

Det kan hende at noen har opplevd ting litt annerledes enn deg, og det er vår jobb å også ta de stemmene på alvor.

Noen ganger kan det virke som om din mening ikke blir prioritert, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det kan være at det er andre regler eller hensyn som må følges, ting som kanskje ikke alltid er synlige ved første øyekast.

Så, mens det er flott å kjempe for det du tror på, er det også viktig å ha i bakhodet at som lokalpolitikere, kan vi ikke alltid kun lytte med ett øre. Vi må prøve å gjøre det beste for alle i Horten.

Jeg har, uten unntak og uten tanke for partstilhørighet, kun møtt folk som ønsker å gjøre ting bedre for Horten i mitt verv som politiker. Det kan hende vi har forskjellige oppfatninger om hva som er den beste veien dit, men allikevel har vi et felles mål om å gjøre noe bedre for lokalsamfunnet vårt.

Så fortsett å si hva du mener, men la oss også prøve å se helheten i sakene vi diskuterer og vise litt forståelse for hverandre. På den måten kan vi jobbe sammen for å gjøre Horten til et enda bedre sted å bo.

Fra hjertet, takk for engasjementet deres, og la oss jobbe sammen for et enda bedre lokalsamfunn.