Den siste tiden har det vært mange diskusjoner om kulturarv i fylkeskommunen sin rolle i kommunen vår.

Vi har mange eksempler på at kulturarv har gått imot lokale interesser. De har tidligere stoppet kommunens planer om å plassere Start-monumentet på Borre og veteranbrannbilene i nærhetene av museene på Karljohansvern. Vi har også kunne lese om at de har innvendinger mot Horten Industripark sine planer, og at de ikke er fornøyde med beplantningen rundt Vollveien borettslag. I det siste har vi lest mye om innvendinger mot plasseringen til den mobile kiosken som selger pølser, vafler og kaffe på Vollen.

Jeg har stor respekt for det oppdraget og den kompetansen kulturarv har. Det er viktig at noen har ansvaret for å sikre at kulturverdier blir ivaretatt og håndhever lovverket rundt dette. Det finnes imidlertid ulike måter å tolke lovverket på, og det finnes ulike måter å samarbeide på. Vi bør derfor jobbe for en bedre dialog med kulturarv, slik at vi sammen kan finne gode løsninger, der både lokale interesser og kulturverdier blir ivaretatt. Dette er spesielt viktige i saker som handler om store lokale interesser, som næringsutvikling og arbeidsplasser. I slike saker bør det ikke være sånn at en part alltid har vetorett ved uenigheter.

Jeg er glad for å høre at både kulturarv og ledelsen i fylkeskommunen er positiv til å jobbe for å bedre samarbeidet. Jeg vil først ta opp dette på et møte med fylkesordføreren og de andre ordførerne i Vestfold, før det blir et eget møte med representanter for fylkeskommunen om dette.

Målet mitt er å ivareta kommunen og innbyggernes interesser, samtidig som vi får til et godt og konstruktivt samarbeid med kulturarv. Jeg har tro på at vi skal få til å vurdere ulike interesser opp mot hverandre og sammen finne gode løsninger.


Are Karlsen - Ordfører